Wypadki rolnicze

Również na terenie gospodarstwa rolnego jesteś objęty pełną ochroną. Dowiaduj się o swoje prawa.

Nawet, jeśli rolnik nie miał własnego OC, Twoje odszkodowanie będzie wypłacone – dba o to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podobnie jak przy wypadkach komunikacyjnych, stopień pokrewieństwa nie ma wpływu na ustalenie świadczenia (możesz dostać odszkodowanie z OC osoby bliskiej, tak samo, jak niespokrewnionej).

W tej kategorii mieszczą się wypadki:

  • wyrządzone przy pomocy mechanicznych i niemechanicznych urządzeń rolniczych
  • wyrządzone przez zwierzęta rolnicze
  • z udziałem innych osób pracujących w gospodarstwie rolnym

Pomagamy na każdym etapie obsługi prawnej wypadków rolniczych. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, a zapłacisz nam tylko z pieniędzy, które fizycznie dla Ciebie odzyskamy! To nasza gwarancja i obietnica jakości.
Aby poznać więcej szczegółów bądź ustalić, co możemy dla Ciebie zrobić w danym przypadku, wystarczy jeden telefon bądź mail. Wszystkie nasze porady są niezobowiązujące i całkowicie bezpłatne!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *