Wypadki w pracy

Stocznie, przedsiębiorstwa budowlane i wiele innych. Wszędzie tam masz prawo do ochrony i odszkodowania.

W codziennej praktyce najczęściej spotykamy się z wypadkami w zakładach stoczniowych lub budowlanych, z natury rzeczy związanych z większym ryzykiem pracy. Wypadek zdarzyć się może jednak wszędzie, i zawsze powinieneś domagać się należnych Ci świadczeń.

Pamiętaj – przepisy bywają skomplikowane i mogą wymagać skrupulatnego działania. Jeśli zostałeś narażony na szkodę, pilnuj przestrzegania wszystkich procedur i dbaj o dobrą dokumentację (np. lekarską). Podczas starań o odszkodowanie każdy szczegół może okazać się istotny, a Twoje niedopatrzenia – łatwe do wykorzystania przez drugą stronę.
Według obecnego prawa, w tej kategorii zdarzeń najczęściej mieszczą się:

  • wypadki związane z naruszeniem przez pracodawcę przepisów bhp tj. braku dostarczenia pracownikowi sprawnych urządzeń, braku szkoleń wymaganych prawem, braku dostarczenia wymaganej odzieży ochronnej i innych nieprawidłowości pracodawcy w procesach pracy
  • wypadki wyrządzone pracownikom nawet bez winy pracodawcy jeśli pracownik nie ponosi za dany wypadek wyłącznej winy a wypadek spowodował jakiś wybuch, nieprawidłowe działanie jakiegoś urządzenia lub inne zdarzenie związane z funkcjonowaniem zakładu pracy

Nawet krótka rozmowa pozwoli nam szybko ocenić Twoje szanse na odszkodowanie, i ewentualną jego skalę.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *